Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
schiermonnikoogtravelverhuur is een website platform voor diverse vakantiewoningen.Bezoekers kunnen hier een vakantieaccommodatie vinden naar keuze van de huidige aanbieders van vakantiewoningen. Aanbieders van de vakantiewoningen die zijn aangesloten bij schiermonnikoogtravelverhuur worden hierna genoemd klant.schiermonnikoogtravelverhuur hanteert de navolgende algemene leveringsvoorwaarden voor haar dienstverlening aan klant.

 1) Objectinformatie : De op de website te plaatsen informatie over het vakantiewoning dient te voldoen aan de door schiermonnikoogtravelverhuur aangegeven voorwaarden. Klant blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.Klant vrijwaart schiermonnikoogtravelverhuur voor schendingen van copyright, zoals bijvoorbeeld van door klant ter beschikking gesteld of voor gebruik aangewezen fotomateriaal en/of tekstuele bijdragen.

 2) Websites : Het is schiermonnikoogtravelverhuur uitdrukkelijk en onverkort toegestaan de inrichting van de website, de verwijzingen naar deze website en de verwijzingen vanuit de website naar eigen goeddunken aan te passen. De op de website aanwezige functionaliteit en werkwijze kan zonder nadere toestemming van klant worden gewijzigd.

3) schiermonnikoogtravelverhuur heeft het recht om informatie en fotomateriaal te vertalen, in te korten, of anderszins aan te passen aan de standaarden die door schiermonnikoogtravelverhuur worden gehanteerd. schiermonnikoogtravelverhuur mag informatie weglaten of aanpassen indien zij van mening is dat deze informatie onjuist of niet relevant is.schiermonnikoogtravelverhuur kan haar eigen website ook mogen aanbieden via andere websites van derden i.v.m promoten van de vakantiewoningen .

4) Klant en bezoekers kan schiermonnikoogtravelverhuur niet aansprakelijk stellen voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van haar websites en aanverwante systemen en verbindingen.schiermonnikoogtravelverhuur platform bemiddelt en is daardoor niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten.Het platform is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door derden aangeboden producten en diensten.

5) Advertentie : Uw advertentie is geldig voor een periode van 12 maanden.Uw advertentie wordt geplaatst na ontvangst van activeren betaling.De advertentie wordt niet automatisch verlengd.Wilt uw opnieuw verlengen,geef dit dan maximaal 2 maanden van te voren aan ons door.

6) Advertentie tussentijds opzeggen : bij annulering volgt geen restitutie plaats. Er zijn dan al dusdanig meerdere werkzaamheden en uren die hebben plaatsgevonden tijdens het proces controle van de vakantieaccommodatie en eventueel handmatig aan te passen.Tevens worden er dagelijks werkzaamheden verricht voor het updaten/vernieuwen van de website en ter verbetering die daar bij in zitten.Vermeld in uw e-mail contactgegevens,naam vakantie accommodatie,datum opzegging.Uw ontvangt binnen vier weken een schriftelijke bevestiging per mail van uw opzegging,met daarin eveneens vermeld de einddatum van de overeenkomst.Uw vakantie accommodatie wordt kosteloos opgeheven en verwijdert.